Het FLY-project

Meedoen met het FLY-project

Doe mee aan het FLY-onderzoek!

Samen met VMBO- en praktijkonderwijsleerlingen willen we duurzame eetgewoonten bevorderen.

Wat houdt deelname in?

 • Activiteiten in de klas: Drie interactieve lessen over duurzame voeding, verspreid over twee schooljaren.
 • Vragenlijsten: Vier vragenlijsten over duurzaamheid en voeding, verspreid over twee schooljaren.

Wat levert het op?

 • Beloningen: Elke deelnemende klas ontvang €250, daarnaast is er kans op prijzen van €2.000, €1.000 en €500.
 • Educatie en bewustwording: Leerlingen leren over voeding en duurzaamheid.
 • Ondersteuning voor docenten: Volledig voorbereide lessen.

Wie kan meedoen?

 • Elke VMBO- of praktijkonderwijsschoolklas kan meedoen. Een school kan met meerdere klassen deelnemen of zelfs met maar één klas als er maar één mee wil of kan doen.

Interesse? Laat hier je gegevens achter en wij nemen contact op

Of stuur een mail naar: fly@uu.nl

 

Het FLY-project

In het FLY-project gaan wij na wat jongeren vinden van duurzaamheid en voeding. We willen te weten komen wat hen motiveert of juist tegenhoudt om duurzamer te eten en wat ze nodig hebben om die verandering te maken. Ook willen we samen met jongeren oplossingen bedenken om duurzamer eten te ondersteunen.

Wat het betekent om mee te doen

We organiseren drie activiteiten in de klas waarbij we samen met jongeren gaan nadenken over hoe ze duurzamer kunnen eten. De activiteiten kunnen georganiseerd worden tijdens een lesuur voeding, verzorging, biologie, maatschappijleer, mentorklas of een ander relevant vak. De inhoud van de activiteiten is nog in ontwikkeling, en wordt bepaald op basis van de resultaten van lopend onderzoek. Voorbeelden van potentiële activiteiten zijn een interactieve les over duurzame voeding of een kookworkshop. Tijdens de laatste activiteit zullen de klassen, onder begeleiding van de onderzoekers, zelf een interventie ontwikkelen. De drie klassen die de beste interventies ontwikkelen, winnen respectievelijk een geldprijs van €2.000, €1.000 en €500 om hun interventie op school te implementeren.

Daarnaast vullen de leerlingen van deelnemende klassen 4 keer een vragenlijst in, tijdens een les in de klas op school. In de vragenlijsten worden leerlingen gevraagd naar hun mening en ideeën over duurzaamheid en eten. We zullen onder andere vragen of de leerlingen wel eens nadenken over het klimaat en wat voor invloed eten daarop heeft, of ze wel eens over dit onderwerp praten met vrienden of familie, en welke duurzame voedingskeuzes ze eventueel al maken. De antwoorden die de leerlingen geven in de vragenlijsten zijn niet terug de leiden naar de leerlingen. Wij weten dus niet wie welk antwoord heeft gegeven.

De eerste vragenlijst zal waarschijnlijk vanaf oktober 2024 plaatsvinden, en de eerste activiteit in maart 2025, maar we overleggen natuurlijk met de school en de desbetreffende klas(sen) en docent(en) wanneer het goed uitkomt. De vragenlijsten en interactieve lessen zijn verspreid over twee schooljaren, waarbij de eerste twee vragenlijsten en de eerste activiteit in het eerste jaar wordt gehouden, en de tweede helft van het onderzoek in het tweede jaar. Het invullen van een vragenlijst zal ongeveer 20 minuten duren, en de vragenlijst wordt door de hele klas individueel online ingevuld.

De interactieve lessen duren ongeveer 1 lesuur per keer. De timing van deze activiteiten wordt flexibel in overleg met de betrokken docenten bepaald, zodat ze binnen het bestaande lesprogramma passen en geen extra belasting vormen.

De deelnemende klassen krijgen een bedrag van 250 euro als ten minste 80% van de leerlingen drie van de vier vragenlijsten heeft ingevuld. Dit bedrag kunnen zij vrij besteden aan iets leuks voor de klas, in overleg met de school (bijvoorbeeld de klassenmentor).

De voorlopige planning van de activiteiten en de afname van de vragenlijsten is als volgt:

 • Vragenlijst 1: vanaf oktober / najaar 2024
 • Activiteit 1: maart 2025
 • Vragenlijst 2: april 2025
 • Activiteit 2: september 2025
 • Vragenlijst 3: oktober 2025
 • Activiteit 3: maart 2026
 • Vragenlijst 4: april 2026

Het onderzoek omvat dus twee schooljaren.

Deelnemers

Wij richten ons specifiek op VMBO-leerlingen en leerlingen van het praktijkonderwijs, omdat huidig onderzoek voornamelijk gericht is op theoretisch opgeleiden. Wij willen juist weten hoe praktisch opgeleide jongeren denken over klimaat en voeding, en leggen in dit onderzoek de nadruk op co-creatie. Het is belangrijk voor ons om te weten wat jongeren denken en wat zij belangrijk vinden, zodat wij samen met hen iets kunnen ontwikkelen waar zij echt iets aan hebben.

Wat kost het de school en docent(en)?

Het FLY-projectteam bereidt alles voor, inclusief de ontwikkeling en het geven van de interactieve lessen, en het voorbereiden en begeleiden tijdens de vragenlijsten. Hierdoor hebben docenten (bijvoorbeeld docenten voeding, verzorging, maatschappijleer, biologie of mentoren) drie lesuren vrij waarvoor ze niet hoeven voor te bereiden. Ook zal tijdens het afnemen van de vragenlijsten een onderzoeker van het FLY-onderzoeksteam aanwezig zijn om alles te regelen.

Vragen en contact

Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek of meer informatie willen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de contactpersoon van het FLY-project, Soraya van Etten, via e-mail: fly@uu.nl