Het FLY-project

Het onderzoeksproject

Een duurzaam voedingspatroon 

De manier waarop we momenteel ons voedsel produceren en consumeren heeft een grote impact op de aarde en veroorzaakt schade aan het milieu, zoals vervuiling, ontbossing en verlies van biodiversiteit. Een verandering naar duurzamer eten is dus erg belangrijk. Duurzaamheid is een breed begrip. De één denkt aan natuur, de ander aan dierwelzijn of eerlijke handel. Volgens de Verenigde Naties (VN) zijn duurzame voedingspatronen “voedselpatronen met een lage milieubelasting, die bijdragen aan voedselveiligheid en gezondheid voor de huidige en toekomstige generaties. Het voorzien in de behoeften van de wereldbevolking betekent dat er voldoende, gevarieerd, gezond en veilig voedsel beschikbaar is en dat dit eerlijk verdeeld is.” Er is ook een definitie van duurzaamheid vanuit de overheid. Daarin betekent duurzaam voedsel een productie en consumptie met respect voor mens, dier en milieu. 

Een duurzaam eetpatroon bestaat bijvoorbeeld uit meer plantaardige voeding en minder dierlijke producten zoals vlees en kaas. Een voedselpatroon zonder of met minder vlees en andere dierlijke producten geeft een lagere milieubelasting. Vaker kiezen voor lokaal en seizoensgebonden producten is ook bevorderend voor het milieu. Daarnaast is ook voedselverspilling milieubelastend. Een nieuw aspect in een duurzaam voedingspatroon zijn technologische ontwikkelingen, zoals vlees geproduceerd in het lab, of insecten als eiwitbron.  

Opgroeien te midden van de klimaatcrisis  

De gevolgen van de klimaatcrisis zullen vooral jongeren raken. Volgens schattingen van UNICEF loopt ongeveer de helft van de huidige generatie jongeren “extreem hoog risico” om tijdens hun leven te worden geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering (bijv. door droogte, overstromingen, branden en stormen). Tegelijk kunnen juist jongeren vooroplopen bij de wereldwijde duurzame gedragsverandering die nodig is. Zij zijn de burgers en beleidsbepalers van de toekomst, en staan klaar om klimaatverandering tegen te gaan.  In het FLY-project onderzoeken we manieren om jongeren daarbij te helpen. 

Doelstellingen van het FLY-project 

Jongeren spelen een cruciale rol in de verandering naar een duurzamer voedingspatroon. In het FLY-project bestuderen we hoe jongeren denken over duurzamere voeding, wat hen drijft en belemmert bij duurzamer eten, en wat zij nodig hebben in de verandering naar een duurzamer voedingspatroon. Op middelbare scholen gaan we in gesprek met jongeren en volgen we (veranderingen in) hun voedingspatroon en factoren die daarop van invloed zijn. Samen met jongeren ontwikkelen en testen we interventies die de overgang naar een duurzamer voedingspatroon kunnen ondersteunen, met een nadruk op de rol van groepsprocessen.